top of page

Kiviõli. Taastatud ajalooline kihistus!

Asukoht: Kiviõli
Klient: Lüganuse
vald
Suurus: 77 300 m2
Staatus: Konkurss 2021 --- 2. preemia
Projekt: Maria Pukk, Ivar Lubjak

Meie ideekavand "Oktoober" tegeleb Kiviõli linnakeskuse ajalooliste kihistuste ning "koha vaimu" taastamisega.

Tulemuseks arhitektuurivõistluse žürii poolt 2. preemia.

kivioli-002.jpg

 

Kiviõli, 1939

Uus Kiviõli keskuse avalik linnaruum on tihe ja aktiivseid tegevusi täis keskkond, inimmõõtmeline ruum. Kaupluste ümber on erinevad väljakuruumid – hommikuväljak ajalehe lugemiseks, lõunaväljak aktiivseks tegevuseks ja õhtuväljak kohtumisteks. 
Õunapuude park on Kiviõli uus kohtumispaik. Park on mõeldud aastaringseks aktiivseks kasutamiseks kõigile, lastest eakateni. Pargi kujunduses on maksimaalselt säilitatud või markeeritud ajaloolist kihistust. 
Keskpuiestee on kujundatud alleeks. 

kivioli-001.jpg

Kiviõli 5 km/h

 

ÕUNAPUUDE PARK JA PAVILJONID
Uus Õunapuude park on vaba, avar ja õhurikas linnaruum. Sekkumine laseb ajalool esile tulla ning seob erinevad kohad tervikuks endise töölisbarakkide planeeringu markeerimise, uute jalutusradade, kohakindlate väikevormide ja tugevdatud haljastuse abil. Loodavate objektide vormi- ja materjalikeel on lihtne, lastes keskkonnal, väärikatel puudel ja kohalikel inimestel särada. 

Õunapuude pargis on ÜLEKIRJUTATUD “TALLATUD RAJAD” millest saavad teed. Barakkide asukohad on kasutusele võetud. Mahuliselt on “taastatud” kaks barakki. Nendest on saanud moodsad PAVILJONID. Mõlemal paviljonil on oma funktsioonid, mis on koondatud ühe katuse alla. 
Ülejäänud barakikontuurid on erinevaid võtteid kasutades markeeritud ja neile on antud uued funktsioonid – talvine uisuplats, kogukonnapeenrad, mänguala, skulptuuride aed ja spordiplats petanque’i ning jooga harrastamiseks. Õunapuuridade tühimikud on täidetud, õunapuuaed taastatud.

kivioli-004.jpg

 

Õunapuud ja barakid, 1969

kivioli-003.jpg

Õunapuude pargi ajatelg 1939 - 1969 - 2019 - 2022

kivioli-201.jpg

Kiviõli uus Õunapuude park

kivioli-301.jpg

Õunapuude pargi paviljonid

PAVILJONID
Paviljonid on teraskonstruktsioonil, õlitatud mustast terasplekist katusega ajaloolist barakki järgivad mahud. Paviljone on kaks.

PAVILJON nr 1 on aktiivne sündmusruum välinäituste ala, lava, kino ja vajalike abiruumidega. Siin on kõik vajalik töötubade, välitundide, pop-up kohviku, väliköögi jm jaoks. Paviljon on abivahend kogukonnatunnetuse tugevdamiseks ja koolilaste väliõppetundide läbiviimiseks. 

PAVILJON nr 2 on aktiivsele osalustegevusele suunatud ruum, siin saab hooajaliselt laenutada uiske ja suusavarustust, aastaringselt tegeleda spordiga ning einestada kohalikus kohvikus.
Paviljonide katuse sisselõigetes asuvad õunapuudele ja tuhamäele suunatud vaateplatvormid-trepistikud. 

Paviljonid koondavad soovitud funktsioone. Tekivad selgelt artikuleeritud tegevuspaigad pargis.

BARAKIPEENRAD
Ülejäänud barakkide asukohad on markeeritud ning võimaldavad läbi viia ajas muutuvaid tegevusi - jooga, jaanitule plats, kogukonnapeenar, skulptuuride aed, uisu- või jalkaplats, mesitarude alad jne.

kivioli-202.jpg

Kiviõli uue linnakeskuse väljakud ja Keskpuiestee

KESKUSE VÄLJAKUD JA LEHTLAD
Uus kaupluste ümber asuv linnaruum on liigendatud väiksemateks väljakuteks. Väljakud on tihendatud ruumid, mis loovad inimmõõtmelisust, sõiduteest eraldatust ja võimaldavad hubast ajaveetmist. 

Lõunaväljaku LEHTLA ROHESEIN peidab kaupluste argiarhitektuuri ja tekitab juurde sopistatud ning aastaaegadel muutuvat ruumi. 
Lehtla kõrgus markeerib koha arhitektuuri mahulist potentsiaali. Utilitaarsed kaubakeskused on lehtla sirmi taga kvaliteetse arhitektuuri ootel. Perspektiivis võiks siia kerkida kino, teater või kogukonna galerii hoone. Lehtlad on valmistatud tõmmatud terasvõrgust. 

Väljakute haljastatud sopiline ruum sobib erinevateks väiksemateks tegevusteks - malemäng, lastega ajaveetmine, einestamine, sõpradega kohtumine jne. 
Lõunaväljak on väljakuruum, mis on mõeldud vaatamiseks ja vaatlemiseks või ürituste läbiviimiseks.
Keskpuiestee telg haljastatakse ning väljakupoolsesse otsa paigaldatakse Kiviõli keemiatööstuse 100. aastapäevale pühendatud MONUMENT.

kivioli-302.jpg

Paviljon nr 1 ja lehtlad kauplusehoonete ümber

 

HALJASTUSE MEELEOLUD
Haljastusega on loodud erinevad meeleolud.

ÕUNAPUUDE PARK on totaalne õunapuuaed, kus loovad aktsenti aastate lõikes muutuvad kogukonnapeenrad.

Keskuse VÄLJAKUTE ALA ühendab taimemüür, kus Eestile omased taimed aitavad luua privaatsemaid ruume.

KESKPUIESTEE sirged pooppuude ja pärnade read, neile sekundeerivad ungari sirelid, loovad ajastutruu olustiku ja vähendavad hoonetevahelist kõledust.

Kiviõli keskuse väljakute haljastamisel loovad meeleolu PÄRISMAISED TAIMED, porss, sanglepp, lumimari. Taimede õied meelitavad kohale mesilasi ning liblikaid. Haljasalad töötavad platside ja teede vihmapeenardena.

 

LIIKLUS JA PARKIMINE
VABADUSE, METSA, SOO TÄNAVAD JA KESKPUIESTEE on kahesuunalised ja 6 m laiused 1 + 1 sõidureaga teed. Tänava sopistused tekivad bussipeatuste ja parkimiskohtade kohal piki Õunapuude parki ning kauplusehoonete ees.
KESKPUIESTEE on kujundatud nelja puudereaga alleeks. Allee keskel on pargilik jalakäijate ala MONUMENDIGA. Hoonete ääres on jalgteed kiiremaks liikumiseks. Sõidusuunad on viidud üherealisteks ning teineteisest lahku.

Jalakäijate ülekäigukohad tänavate ristmikel on tõstetud. Liiklus on rahustatud, tee on tavapärasest kitsam, kiirusepiirang 30 km/h.

JAGATUD TÄNAVARUUMID kauba toomiseks jäävad kauplusehoonete vahele ning Keskpuiestee keskse allee ristumisel Soo tänavaga.

Keskpuiestee BUSSIPEATUSED on jäetud olemasolevatesse kohtadesse.

Kõikide parkimiskohtade kavandamisel on maksimaalselt säilitatud olemasolevat kõrghaljastust.

Õunapuude parki läbib kaks peamist jalakäiguteed – DIAGONAAL JA PROMENAAD.
Diagonaal järgib liikumissuunda Kunstide kool – Kiviõli 1. Keskkool. Perspektiivne promenaad järgib suunda Keskväljak – vana tuhamägi.

Kiviõli linnakeskuse jalakäijate alade ja tänavaületuste katendid on ühes tasapinnas, väljakud ulatuvad sujuvalt hoonest hooneni.
Õunapuude pargi jalgteed on kaetud HDPE ümbertöödeldud plastikust KÄRGPLAATIDEGA killustikalusel ja muru kattega. Muruga täidetud kärgplaadid sulanduvad muu pargi haljastusega. Õunapuude park on KATKESTUSTETA ROHELINE VÄLI.


VÄIKEVORMID
Kiviõlile omased tumeda viimistlusega kuumtsingitud ja värvitud terasest väikevormid arvestavad Eesti kliimaga, kehtivate normide ning kõikikaasavuse põhimõtetega. 
Haljasalade ‘pilved’ loovad hubaseid soppe avarama väljakuruumi kõrvale.
Arvestatud on, et Kiviõli elanikkond vananeb ning linnas peab olema mugav liikuda kõigil.

Pingid on paigutatud Õunapuude pargi diagonaalteljele ja kohtumispaiga taskutesse Hommiku ja Lõuna väljakutel kauplusehoonete ees.
Pink on lihtne vandaalikindel ‘pulk, mis on valmistatud õlitatud massiivsest puidust, jalg kuumtsingitud ja värvitud.

Jalgrataste parklad paiknevad pargi paviljonide, Kunstide kooli ja kauplusehoonete ees.
Letid on kergesti teisaldatavad ja väljakutel ümberpaigutatavad.

Väljaku keskel on sillutise tasapinnas ringikujuliselt paigutatud valgustatud veejoad, muutuva vooluga purskkaevudüüsid. Kuumal suvepäeval on Kiviõli purskkaev kõigi laste lemmik.


VALGUSTUS, STALAKTIIT JA STALAGMIIT
Kiviõli linnakeskuse valgustuspõhimõte toob esile väikevormide ja hoonete arhitektuuri, haruldasemate või suuremate puude struktuure ning Õunapuude pargi rohelise välja ja viljapuude maatriksi olemuse.

Meeleoluvalgust loob maapinda SÜVISTATUD või servade taha peidetud valgustus. Nii on valgustatud paviljonid pargis, lehtlad kaupluste ümber, skulptuuride aed ja väärikaimad puud.

PROŽEKTORVALGUSTID valgustavad uisuväljaku ala ning annavad üldist valgustust puude võrade kohalt.

Maheda üldvalguse tagavad valge mattviimstlusega TÄNAVAVALGUSTID. Tänava- ja pargivalgustid on 4 m kõrgusel mastil. Valgusti osa moodustab stiliseeritud STALAGMIIDIkristalli kujuga ülespoole suunatud kuppel.

Suuremad üldvalgustid on 5 m kõrgusel mastil ning nelja valgusallikaga. Valgusti osa moodustab stiliseeritud STALAKTIIDIkristalli kujuga allapoole suunatud kuppel.

kivioli-402.jpg
bottom of page