top of page

Narva Peetri plats

Asukoht: Narva
Klient: Narva linn
Suurus: 42
 000 m2
Staatus: Konkurss 2023 --- e
rgutuspreemia
Projekt: Ivar Lubjak, Maria Pukk

Narva Peetri platsi arhitektuurikonkursil saavutas OAAS Arhitektide ideekavand "September" ergutuspreemia!

narva-105.jpg

KONTEKST JA KUJUNDUSIDEE

Narvas tundub kõik suur. Juba linna sisenedes koondub avar maastik suurtesse korruselamutesse. Järgnevad poed, Kerese ringristmik. Vanalinna kohal valitseb raekoda ja börsihoone vaim.
Suured on bastionid, linnus, Kreenholmi tööliselamud, villad, raudtee, sillad, elektrijaam, Ivangorodi müürid. 

Narva jõgi peidetud kosega. 

Suurlinlikult mõjuvad Puškini tänav ja skväär ning Peetri platsi lõunapoolene hoonefront, veetorn-elamu.
Peetri plats on koht, millele avaneb piiripunkt, kaugemal paistab Hermanni kindluse torn, kõrval sirutub Triumphi bastioni eskarpmüür.
Peetri plats lõpetab perimetraalselt hoonestatud kvartalite linnaehitusliku terviku.

Lahendus püüab läheneda võistlusala tsoneerimisele, ajaloolise kihistuse esile toomisele, haljastusalade liigitamisele ning ka väikevormide disainile vastavalt Narva kontekstile ja mastaabile. 
Kõik, mis juurde tuleb, on pigem suur kui väike. 
Materjalid toovad esile vormi, pole dekoratsioone ega detailidega “pudistamist”.

NARVA “POMPEI”
Peetri platsi algse kuju ja kvartalite struktuuri taastavad väljakaevatud ajalooliste hoonete säilinud osad. Soklikorrused ja vundamendid konserveeritakse ning eksponeeritakse. 

Varemeid saab kasutada sirmidena ja istetasapindadena või taustaks näitustele, postamendiks skulptuuridele. Näiteks saab paigutada varemete vahele skulpturaalsed pronksist tähed “N”, “A”, “R”, “V”, “A”, uus Narva silt. Siin saab muuhulgas jutustada Narva lähiajaloo kurba lugu või teha Instagrami pilti tähtkirja taustal.

Endiste ehitiste alused pinnad sillutatakse graniitplaatidega. Vanade tänavate alad on kaetud munakivisillutisega. 
Varemete vahele tekivad suuremad ja väiksemad sündmusruumid.

Säilinud ajaloolise kihistuse vahele on ette nähtud haljastus kontrollitud elurikkuse printsiibil.


TÄNAVAFRONT JA “VARI”
Peetri platsi ajaloolist põhjapoolset tänavajoont markeerib sillutisevaheldus. Heledamate graniitplaatidega on sillutatud endise hoonestuse “vari” samas kui muu väljak tumedamate graniitplaatidega.

 

PAVILJONID
Ajalooliste platsiäärsete hoonete kohale on kavandatud teraskonstruktsioonis paviljonid. Paviljonide varjualused laotuvad eksponeeritud varemete, sillutise ja elurikkuse peenarde üleselt.
Vastavalt vajadusele saab varjualuste alla kavandada funktsionaalseid mahte – kohvik, kiosk, WC, infopunkt või lugemisnurk.
Paviljoni arhitektuur on moduleeritav – vastavalt vajadusele saab paviljoni kuju ja ulatust, äripindade arvu ning suurust muuta.
Paviljonide arhitektuur on rõhutatult lakooniline ning vastandub selgelt väljakaevatud varemete ja ajaloolise hoonestuse “varjule”.

Paviljonide varjualused on valmistatud kuumtsingitud ja grafiithalliks värvitud terasprofiilidest. Varjualuse katused on haljastatud passiivhaljastusega (näiteks liivatee, kukeharja, aed-mägisibula erinevad sordid).
Paviljonide funktsionaalsed mahud on valmistatud mustast tellisest puhtal vuugil ja terasraamides kirkast klaasist.

 

PURSKKAEV “NARVA KOSK”
Peetri platsi läänepoolsesse otsa on kavandatud langevate astmetega kaskaad-purskkaev.
Vesi langeb kärestikuliselt astmelt astmele purskkaevu laiemast küljest alla basseini teravnurksesse otsa.

See on viide Narva jõe kosele, mis elektrijaama lüüside avamisel vallandub vaid mõneks päevaks kevadise suurvee ajal.

Kuumal suvepäeval on “Narva kosk” kõigi laste lemmik!

 

LAVA
Idapool tõuseb Peetri platsi sillutis astmeliselt lavaks-tribüüniks. Väljak saab siin teravnurkse lõpetuse ja vaate Narva linnusele. 
Lava alust saab kasutada tehnilise või koristustarvete ruumina.

 

PÖÖRDPINK
Peetri platsi jagab erinevateks liikumisaladeks 6 pikka pinki. Vastavalt sündmusele on pingid pööratavad ümber oma kesktelje. 

Pöördpingi materjalid on kuumtsingitud ja grafiithalliks värvitud teras, termotöödeldud saarepuit ning kuullaagritel pöördtelg ja kinnitus pinnasele.

 

MOBIILNE PINK-PIKNIKULAUD
Pink-piknikulaud on konkreetne, kuid samas vastandlik arhitektoon. 
Pingi kõrged seljatoed pakuvad tuulevarju ühelt poolt, teiselt avavad istumise päikesele.
Peegelpildis seljatoed jagavad pingi horisontaalse aluse erinevateks olemise ruumideks mitmele seltskonnale. Pingil saab samal ajal nii istuda, lebotada kui pikniku pidada. Mobiilne pink-piknikulaud nii ühendab kui ka eraldab.
Pink on mobiilne ning ratastel teisaldatav vastavalt päikese-, tuule- või vaatesuunale.

Mobiilse pink-piknikulaua materjalid on kuumtsingitud ja grafiithalliks värvitud teras, termotöödeldud saarepuit ning ilmastikukindlad nailonist rattad.

 

PINK
Klassikalised seljatoe ja ühepoolse käetoega pargipingid on ette nähtud Peetri platsi äärealale purskaevu vahetusse lähedusse, Puškini skvääri, bastionile ning Salme aeda. 

Pink on töökindel väikevorm kuumtsingitud ja grafiithalliks värvitud terasest ning kõrgtugevast põlevkivituhk-betoonist.

 

TOOL
Kohtkindlad toolid on paigutatud aktiivsusalade telgedele kobarasse, võimaldades mõnusat äraolemist ja suhtlemist.

 

VALGUSTUS
Peale varemete ja paviljonide kohtvalgustuse on valgustatud pöördpinkide alumised servad ning purskkaev. 
Väljaku üldvalgustuse tagavad 4 10-meetrisel mastil prožektorvalgustit.

Valgustite materjalid on kuumtsingitud ja grafiithalliks värvitud terasest silindrikujuline post ning led-valgusallikaga prožektorid.


BASTION TRIUMPH JA VALLIKRAAV

Bastioni nõlvad on ette nähtud korrektselt planeerida ja haljastada siirdmuruga. Bastionil kulgev tee, selle tugimüür ning eskarpmüür tuleb korrastada.
Vallikraav on ette nähtud kaevata oma algupärasesse sügavusse ning rajada sinna Peetri platsi vihmavett koguv peenar vastavate taimedega. Taimed istutatakse hajusalt ning need täiendavad üksteist (näiteks tarnad, angervaksad, kurerehad, Siberi iirised).

Lahendus leiab, et bastioni terviklikkuse ning mõttelise eraldatuse huvides pole ühendust bastioni nõlvalt alla väljakule vaja. Ühenduse tekitamine ei haaku ajaloolise kaitserajatise olemusega. Bastioni ülemine osa toimib romantilise lõpp-punktina ning Peetri platsil on eriilmelisi sündmusruume piisavalt.

Narva rattateede võrgustiku sujuvaks ühendamiseks üle Peetri platsi on kavandatud kaldtee vallikraavi läänepoolsesse serva. Sealt edasi jätkub kergliiklustee nn Nimetule tänavale ja piiripunktist mööda Malmi tänava ja linnuse poole.


PUŠKINI SKVÄÄR JA BALTI TÄNAV

Puškini skvääri põhjapoolne ala liitub orgaaniliselt Peetri platsiga. Puškini skväär, Balti tänav ja Peetri plats on sillutatud sarnaselt ning viidud ühte tasapinda.
Park-platsina on Puškini skväär Peetri väljaku visuaalne osa. Siin jätkub väljak, kuhu on sisse lõigatud puude ja põõsaste rühmad, lastes taimedel esile tulla ning tekitades haljastusega piirnevaid istumistaskuid. Maapinnatasandil annavad aktsenti kevadlilled ning püsilillepeenrad. Paul Kerese monument ja lillekiosk jäävad paika. 
Puškini skvääri sillutatud pinda on vähendatud ja haljasalasid suurendatud. Haljasalade “pilved” loovad hubaseid soppe avarama väljakuruumi kõrvale.
Skvääri haljastatud sopiline ruum ja piisav avarus sobib erinevateks väiksemateks tegevusteks – male turniir, lastega ajaveetmine, einestamine, sõpradega kohtumine jne. Balti tänaval saab korraldada laatasid ning “kohvikute päeva”.

Puškini skvääri keskmise lõigu lahendus jääb endine. Balti tänav muutub jalakäijate alaks. 

Aleksander Puškini monument teisaldatakse skvääri lõppu ning pööratakse näoga jalakäijate poole. Skulptuuri ette tekib väike väljak – perimetraalselt madal-tihedalt haljastatud skvääri lõpetus, monumendi taust.

Olemasolevad Balti tänava kellukesekujulised tänavalaternad on mõistlik korrastada ja säilitada.


SALME AED

Malmi kvartali Salme aia tüpoloogia on vastandlik. Ühelt poolt on tegemist stiihilise, kohati üle kasvanud haljasalaga, teisalt valitseb asfalteeritud autode parkimismaastik. 
Lahendus püüab leevendada nukra parkimisala kontrasti muu loodusega. Parkimisalad on grupeeritud perimetraalselt kvartalit läbiva ühesuunalise tee kõrvale. Korrastatud parkimiskohad ja lihtne liiklus võimaldavad vähendada olemasolevat asfalteeritud pinda umbes 20%. Lisaks on ette nähtud sillutada kõik parkimiskohad murukiviga.

Salme aia keskele, endise Salme tänava suunale, on kavandatud kogukonna mänguväljakud lastele ja seenioritele, kasvuhoone ja petanque’i plats. Majapidamisalad (pesukuivatus-, ja vaibapuud) paiknevad haljasalade äärtes.

narva-106.jpg
bottom of page